Bảng thông báo giá Đăk Nông

Untitled

Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 08/3/2024 đến ngày 15/3/2024)

 •   15/03/2024 04:19:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 08/3/2024 đến ngày 15/3/2024)
Untitled

Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 09/02/2024 đến ngày 16/02/2024).

 •   19/02/2024 04:09:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 09/02/2024 đến ngày 16/02/2024).
Untitled

Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 26/01/2024 đến ngày 02/02/2024)

 •   05/02/2024 02:21:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 26/01/2024 đến ngày 02/02/2024)
Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 22/12/2023 đến ngày 28/12/2023)

Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 22/12/2023 đến ngày 28/12/2023)

 •   02/01/2024 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông(Từ ngày 22/12/2023 đến ngày 28/12/2023).
Untitled

Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 25/8/2023 đến ngày 31/8/2023)

 •   06/09/2023 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 25/8/2023 đến ngày 31/8/2023)
Untitled

Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/8/2023).

 •   24/08/2023 05:36:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(Từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/8/2023).
Untitled

Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 1182023 đến ngày 1782023)

 •   21/08/2023 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 1182023 đến ngày 1782023)
Giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 02/ 2023

Giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 02/ 2023

 •   10/04/2023 04:06:00 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 02/ 2023
Untitled

Bảng giá vật tư, vật liệu xây dựng tham khảo tháng 11/2022

 •   12/12/2022 09:33:00 PM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0
Bảng giá vật tư, vật liệu xây dựng tham khảo tháng 11/2022
Untitled

Bảng giá vật tư, vật liệu xây dựng tham khảo tháng 09/2022

 •   17/10/2022 11:54:00 PM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
Bảng giá vật tư, vật liệu xây dựng tham khảo tháng 09/2022
Untitled

Bảng giá vật tư, vật liệu xây dựng tham khảo tháng 08/2022

 •   26/09/2022 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 1234
 •   Phản hồi: 0
Bảng giá vật tư, vật liệu xây dựng tham khảo tháng 08/2022
Untitled

Báo cáo Tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 08/07/2022 đến ngày 14/07/2022).

 •   18/07/2022 04:09:00 AM
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 08/07/2022 đến ngày 14/07/2022).
Untitled

Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 07/7/2022).

 •   10/07/2022 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 362
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 07/7/2022).
Untitled

Báo cáo Tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (từ ngày 17/06/2022 đến ngày 23/06/2022)

 •   27/06/2022 11:03:00 PM
 •   Đã xem: 331
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (từ ngày 17/06/2022 đến ngày 23/06/2022)
Quyết định quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 •   06/06/2022 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 684
 •   Phản hồi: 0
Quyết định quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Quyết định 05/2016/QĐ - UBND Ban hành Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu xăng sinh học E5 và dầu di-ezen đối với các loại xe ô tô, mô tô sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định 05/2016/QĐ - UBND Ban hành Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu xăng sinh học E5 và dầu di-ezen đối với các loại xe ô tô, mô tô sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 •   25/04/2016 09:20:11 PM
 •   Đã xem: 3754
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 05/2016/QĐ - UBND Ban hành Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu xăng sinh học E5 và dầu di-ezen đối với các loại xe ô tô, mô tô sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Quyết định 03/2016/QĐ - UBND Về việc quyết định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 để tính thu tiền sử dụng đất và thu tiền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định 03/2016/QĐ - UBND Về việc quyết định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 để tính thu tiền sử dụng đất và thu tiền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 •   25/04/2016 09:15:31 PM
 •   Đã xem: 3140
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 03/2016/QĐ - UBND Về việc quyết định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 để tính thu tiền sử dụng đất và thu tiền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Giá vật tư, vật liệu xây dựng quý III/2014 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

Giá vật tư, vật liệu xây dựng quý III/2014 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

 •   19/12/2014 01:33:43 AM
 •   Đã xem: 6109
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 456/TB-LS ngày 28/10/2014 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng V/v Giá vật tư, vật liệu xây dựng quý III/2014 trên địa bản tỉnh Đăk Nông
Giá vật tư, vật liệu xây dựng quý II/2014 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

Giá vật tư, vật liệu xây dựng quý II/2014 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

 •   19/12/2014 01:32:00 AM
 •   Đã xem: 4439
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 455/TB-LS ngày 28/10/2014 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng V/v Giá vật tư, vật liệu xây dựng quý II/2014 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

Các tin khác

yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay539
 • Tháng hiện tại16,322
 • Tổng lượt truy cập40,697,625
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây