Quy hoạch - Kế hoạch

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Cư Jút

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Cư Jút

 •   18/05/2014 11:41:31 PM
 •   Đã xem: 8152
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 06/05/2014 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Cư Jút
Quy định trình tự lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh

Quy định trình tự lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh

 •   28/02/2013 10:10:59 PM
 •   Đã xem: 4941
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v quy định trình tự lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh huyện Cư Jút năm 2013

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh huyện Cư Jút năm 2013

 •   24/01/2013 10:56:39 PM
 •   Đã xem: 4475
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 11/01/2013 của HĐND huyện Cư Jút V/v Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh huyện Cư Jút năm 2013
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

 •   11/01/2013 09:12:13 AM
 •   Đã xem: 3045
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 23/2012/NQ-HđND, ngày 20 tháng 12 năm 2012 về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh đắk Nông

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh đắk Nông

 •   11/01/2013 09:11:18 AM
 •   Đã xem: 2798
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 39/2012/NQ-HđND, ngày 20 tháng 12 năm 2012 về việc Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh đắk Nông
Ảnh minh hoạ

Hội nghị quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   25/11/2012 08:33:50 AM
 •   Đã xem: 2857
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/11, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đồng chí Trần Quốc Huy, ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Điểu K’Ré, ủy viên Dự khuyết Trung ương đảng, Chủ tịch HđND tỉnh; Nguyễn Bốn, UVTV, Phó Chủ tịch Thưọng trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, thị xã Gia Nghĩa đã tham dự hội nghị.
Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 •   01/08/2012 05:28:05 AM
 •   Đã xem: 2690
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 958/Qđ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015 của tỉnh Đăk Nông

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015 của tỉnh Đăk Nông

 •   30/07/2012 02:35:44 AM
 •   Đã xem: 4614
 •   Phản hồi: 0
Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 13/07/2012 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015 của tỉnh Đăk Nông
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2010-2015

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2010-2015

 •   01/07/2012 10:33:49 PM
 •   Đã xem: 5726
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 735/Qđ-UBND ngày 18/05/2012 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2010-2015
Nghị quyết Huyện ủy Cư Jút về xây dựng, phát triển đô thị Huyện Cư Jút giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030

Nghị quyết Huyện ủy Cư Jút về xây dựng, phát triển đô thị Huyện Cư Jút giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030

 •   13/05/2012 05:10:01 AM
 •   Đã xem: 3398
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 06/NQ-HU ngày 13/04/2012 của Huyện ủy Cư Jút về xây dựng, phát triển đô thị Huyện Cư Jút giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030
Kế hoạch hành động Năm An toàn giao thông - 2012

Kế hoạch hành động Năm An toàn giao thông - 2012

 •   04/02/2012 12:50:29 AM
 •   Đã xem: 6444
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/08/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP về tăng cưọng các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và văn bản chỉ đạo số 1702/TTg-KTN, ngày 24/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2012

Triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2012

 •   15/01/2012 10:36:00 PM
 •   Đã xem: 2712
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12/01/2012 V/v Triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2012
Аề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Đăk Wil và xã Eapô thành lập xã Ea Mao, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Аề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Đăk Wil và xã Eapô thành lập xã Ea Mao, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

 •   05/01/2012 03:49:06 AM
 •   Đã xem: 7263
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 30/2011/NQ-HАND, ngày 28/12/2011 của HАND huyện Cư Jút V/v thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Đăk Wil và xã Eapô thành lập xã Ea Mao, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thị trấn Eatling, huyện Cư Jút

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thị trấn Eatling, huyện Cư Jút

 •   05/01/2012 03:46:55 AM
 •   Đã xem: 3093
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 26/2011/NQ-HđND, ngày 28/12/2011 của HđND huyện Cư Jút V/v thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thị trấn Eatling, huyện Cư Jút
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Cư Jút

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Cư Jút

 •   05/01/2012 03:45:07 AM
 •   Đã xem: 2954
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 25/2011/NQ-HđND, ngày 28/12/2011 của HđND huyện Cư Jút V/v thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Cư Jút
Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh huyện Cư Jút năm 2012

Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh huyện Cư Jút năm 2012

 •   05/01/2012 03:42:54 AM
 •   Đã xem: 2881
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 24/2011/NQ-HđND, ngày 28/12/2011 của HđND huyện Cư Jút V/v thông qua kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh huyện Cư Jút năm 2012
đề án giao đất có thu tiền sử dụng đất (Không qua đấu giá quyền sử dụng đất) cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác trên địa bàn Huyện để làm nhà ở và đưá

đề án giao đất có thu tiền sử dụng đất (Không qua đấu giá quyền sử dụng đất) cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác trên địa bàn Huyện để làm nhà ở và đưá

 •   05/01/2012 03:39:01 AM
 •   Đã xem: 4900
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 23/2011/NQ-HđND, ngày 28/12/2011 của HđND huyện Cư Jút V/v thông qua "đề án giao đất có thu tiền sử dụng đất (Không qua đấu giá quyền sử dụng đất) cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác trên địa bàn Huyện để làm nhà ở và được phân kỳ nộp tiền sử dụng đất
Thực hiện nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 15/11/2010 của Tỉnh ủy Đăk Nông về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản của Tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên đ

Thực hiện nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 15/11/2010 của Tỉnh ủy Đăk Nông về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản của Tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên đ

 •   05/01/2012 03:32:44 AM
 •   Đã xem: 3292
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 1776/KH-UBND ngày 28/11/2011 của UBND huyện Cư Jút V/v Thực hiện nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 15/11/2010 của Tỉnh ủy Đăk Nông về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản của Tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Cư Jút

Các tin khác

yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay780
 • Tháng hiện tại68,233
 • Tổng lượt truy cập40,866,636
EMC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây