CưJút 20 năm hình thành và phát triển

Thứ năm - 06/10/2011 22:06 5.937 0

CưJút 20 năm hình thành và phát triển

Huyện Cư Jút được thành lập theo Quyết định số: 227/HđBT, ngày 19/06/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Thực hiện Nghị quyết số: 22/2003/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Nghị định số 04/2004/Nđ - CP, ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính Tỉnh Đăk Lăk; Huyện Cư Jút trở thành một trong 8 huyện, thị của tỉnh Đăk Nông, với diện tích tự nhiên của huyện trên 72.000 ha.
          Cư Jút là huyện có tiềm năng và lợi thế để phát triển Kinh tế - Xã hội, là vùng đất được trải đều trên một địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai phì nhiêu,  phù hợp với nhiều loại cây trồng như: Cà phê, Cao su, bông vải, mía, đậu đỗ các loại... Huyện có quốc lộ 14 đi qua nên rất thuận lợi cho việc giao lưu, vận chuyển hàng hóa với các huyện trong tỉnh cũng như trong cả nước. Huyện Cư Jút hiện có 8 đơn vị hành chính, trong đó có 07 xã và 01 thị trấn gồm: 123 thôn, buôn, bon, tổ dân phố, trong đó có 10 buôn, bon đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Năm 1990 khi mới thành lập, toàn huyện có gần 20.000 người đến nay đã có gần 90.000 người tăng hơn 4 lần, với 19 dân tộc anh em, trong đó: Dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 6,5% dân số; dân tộc thiểu số khác chiếm 43,8% dân số.
 
         Cộng đồng các dân tộc ở Cư Jút với những truyền thống bản sắc riêng của từng dân tộc đã hình thành nên một nền văn hoá đa dạng, phong phú và có nhiều nét độc đáo. đồng bào các dân tộc trên địa bàn chung sống đoàn kết, không phân biệt chia rẽ, vẫn giữ được những lễ hội truyền thống đặc trưng riêng của mình. ọž thời điểm đầu của những năm mới thành lập huyện, đảng và nhân dân các dân tộc huyện nhà gặp rất nhiều khó khăn vất vả, nhất là cơ sở hạ tầng ban đầu hầu như chưa có gì, toàn huyện chưa có điện, nước sinh hoạt, giao thông đi lại rất khó khăn. Trình độ sản xuất chủ yếu là thuần nông, quảng canh, tự cung tự cấp, du canh du cư, trình độ dân trí thấp, số người mù chữ, trẻ em trong độ tuổi chưa được đi học rất phổ biến. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội diễn biến khá phức tạp. đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở đều thiếu và yếu.
         Tuy nhiên, huyện được thành lập trong thời kỳ cả nước đang thực hiện mạnh mẽ công cuộc đổi mới, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thời kỳ chúng ta bước vào hội nhập toàn cầu, hội nhập kinh tế quốc tế. đây là những điều kiện hết sức thuận lợi. Dưới ánh sáng đường lối đổi mới của đảng, đại hội đảng bộ huyện lần thứ I, II, III, IV đã từng bước vận dụng đường lối chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế huyện nhà. Hai mươi năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện vận dụng và phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn phức tạp; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thưọng vụ Tỉnh ủy, HđND, UBND của hai tỉnh và sự quan tâm tạo điều kiện của các Sở, Ban ngành, tích cực khai thác mọi thế mạnh tiềm năng nguồn lực, nội lực phấn đấu giành thắng lợi tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và trong đọi sống kinh tế, xã hội.
         Từ một nền kinh tế du canh, du cư với phương thức canh tác lạc hậu, đến nay đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ trong huyện Cư Jút đã biết làm thủy lợi, trồng lúa nước và các loại cây nông sản, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, đọi sống của đồng bào không ngừng được cải thiện, tốc độ tăng trưởng kinh tế, năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt trên 15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, CN - xây dựng cơ bản chiếm 48%, nông nghiệp 29%, thương mại dịch vụ 23%, giá trị tổng sản phẩm đạt 1.400 tỷ đồng.
          Hoạt động văn hoá xã hội có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. đọi sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 14,5 triệu đồng/người/năm. Xoá được nạn đói kinh niên, số hộ đói nghèo chiếm tỷ lệ khá lớn của những năm đầu mới thành lập huyện, hiện nay giảm xuống chỉ còn 7%. Sản xuất từ chỗ mang tính thuần nông, du canh du cư, tự cung tự cấp nay đã chuyển sang sản xuất hàng hoá gắn với thị trường. Bộ mặt nông thôn, thị trấn đã có nhiều thay đổi đáng kể theo hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Quốc phòng an ninh được tăng cưọng về mọi mặt, giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho nhân dân ổn định xây dựng phát triển sản xuất. Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền và xây dựng các đoàn thể quần chúng được tăng cưọng. Những thành tựu nổi bật nhất và có ý nghĩa nhất về nhiều mặt trong 20 năm xây dựng và phát triển huyện. được thể hiện qua các mặt sau đây:
         - Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá toàn diện, cơ cấu cây trồng được chỉ đạo chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và cơ chế thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế Thế giới đã gắn sản xuất nông nghiệp với chế biến công nghiệp; Chú trọng phát triển các loại cây trồng có ưu thế trên địa bàn huyện như cao su, bắp, bông, cây ăn quả, đậu đỗ các loại, thực hiện tốt xen canh, xen vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất. Huyện đã luôn coi trọng việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, đã đưa được nhiều loại giống cây trồng có năng suất, chất lượng vào sản xuất nên tổng diện tích gieo trồng hàng năm đều tăng, từ mấy ngàn ha đến nay (năm 2010) đã có trên 37.000ha, sản lượng đậu đỗ đạt trên 45.000 tấn, sản lượng lương thực đạt trên 64.000 tấn. Chăn nuôi đã được chú trọng, đã có nhiều biện pháp chỉ đạo khuyến khích bà con nông dân đầu tư phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, không để xảy ra dịch bệnh; do đó đàn gia súc, gia cầm hàng năm được phục hồi nhanh và phát triển, bình quân hàng năm tăng từ 9% - 10% đưa giá trị chăn nuôi chiếm gần 14% trong tỷ trọng nông nghiệp.
         - Sản xuất CN-TTCN, xây dựng và dịch vụ được chú trọng đầu tư nên phát triển khá toàn diện. Từ khi mới thành lập ngành công nghiệp - hầu như chưa có gì đến nay, ngành CN-TTCN toàn huyện đã có 470 cơ sở, bên cạnh có Khu công nghiệp Tâm Thắng diện tích 181ha đến nay đã có trên 30 dự án đã và đang được triển khai đầu tư xây dựng với tổng giá trị đầu tư đạt gần 1000 tỷ đồng, nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từng bước phát huy được hiệu quả, lấp đầy gần 70% diện tích Khu công nghiệp của tỉnh.
          Trong những năm qua việc đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện phát triển khá tốt, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, hàng năm huy động vốn của toàn xã hội đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng đạt 30-35 tỷ đồng, đặc biệt là huy động nhân dân trong việc hiến đất, tài sản trên đất để làm đường giao thông nông thôn ước giá trị lên tới nhiều tỷ đồng, mỗi năm lại có hàng chục công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng phát huy tốt hiệu quả, tạo cho bộ mặt của huyện có nhiều khởi sắc theo hướng CNH, HАH đất nước. đến nay toàn huyện có 100% thôn, buôn, bon tổ dân phố đã có điện với 98% số hộ sử dụng điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, trên 40% mạng lưới đường giao thông liên xã, liên thôn được nhựa hoá, bê tông hoá; gần 90% dân số đang sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, 100% số buôn, bon của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đã có nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng và hầu hết các tuyến đường nội buôn, bon đã được nhựa hoá.
         Dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông phát triển khá nhanh và đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đời sống của nhân dân; các xã, thị trấn phần lớn đều có tuyến xe být đến trung tâm xã; 8/8 xã, thị trấn có điểm bưu điện văn hoá xã, mạng điện thoại di động đã phủ sóng khắp toàn huyện.
         - Sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ, quy mô, mạng lưới trường lớp các cấp học, bậc học được mở rộng. Lúc mới thành lập huyện mới chỉ có hai trường phổ thông (01 trường cấp I và 01 trường cấp I+II) với 78 lớp, trên 2.200 học sinh, đến nay toàn huyện có 42 trường và 01 Trung tâm giáo dục thưọng xuyên, có trên 800 lớp với trên 24.000 học sinh, trong đó học sinh DTTSTC có trên 1.600 em, bình quân 3,5 người có một người đi học; tỷ lệ huy động trẻ em đến trường đạt 98%; 96% phòng học được kiên cố hoá, không còn tình trạng học ca 3. Huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2008 đến năm 2009 đạt phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; Hiện nay đã có 99% số giáo viên được chuẩn hoá, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh. Toàn huyện xây dựng 9 trường đạt chuẩn Quốc gia, 100% xã, thị trấn đã thành lập Trung tâm học tập cộng đồng và hội khuyến học.
         - Lĩnh vực y tế: Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân có bước phát triển, Bệnh viện đa khoa huyện được đầu tư nâng cấp với qui mô 80 giưọng bệnh, đến năm 2009 đã khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện mới với qui mô 150 giưọng bệnh, dự kiến đến năm 2011 hoàn thành và đưa vào hoạt động. Mạng lưới y tế cơ sở từ huyện xuống cơ sở được củng cố; 8/8 trạm y tế xã, thị trấn đều được đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác DS-KHHGđ và chăm sóc bảo vệ trẻ em có nhiều tiến bộ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,6%, mức giảm sinh 1,1%o; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 24%.
         - Công tác văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao được quan tâm phát triển đa dạng. Hưởng ứng cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". đến nay toàn huyện có 95 % cơ quan, 80% thôn, buôn, bon, tổ dân phố, 85% số hộ đạt gia đình văn hóa, đã có 02 xã đăng ký xây dựng xã văn hoá, chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện, đã có 01 xã đạt tiêu chuẩn xã văn hoá.
         Hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện và cơ sở tiếp tục được đầu tư, nâng cao chất lượng kỹ thuật, thiết bị. đến nay toàn huyện đã phủ sóng đài phát thanh và truyền hình, trên 70% thôn, buôn, bon, tổ dân phố được nghe công tác tuyên truyền của hệ thống đài truyền thanh huyện và xã, thị trấn.
         Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội ngày càng đảm bảo. Hàng năm đều tuyên truyền vận động xây dựng tốt qũy đền ơn đáp nghĩa. Qũy "vì người nghèo" đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 71 căn nhà tình nghĩa trị giá trên 1 tỷ đồng; làm 318 căn nhà đại đoàn kết bình quân mỗi căn nhà hỗ trợ từ 7-10 triệu đồng. Việc xoá nhà tạm, nhà dột nát đã được quan tâm đúng mức, huyện đã tổ chức huy động các doanh nghiệp, lực lượng cán bộ công chức, viên chức và cộng đồng dân cư đóng góp được trên 2 tỷ đồng cùng với vốn hỗ trợ theo Quyết định 167 của Chính phủ để hỗ trợ cho các hộ xây dựng được 179 căn nhà dột nát. Việc chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng nghỉ hưu, mất sức, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, chế độ chính sách. Hàng năm đều tổ chức tốt việc gặp mặt, thăm họi tặng quà các gia đình chính sách, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện và những người cô đơn tàn tật không nơi nương tựa, với trị giá từ 750 - 800 triệu đồng; 8/8 xã, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sỹ.
Về thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn: Trong những năm qua huyện luôn luôn quan tâm đến việc ổn định đọi sống và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các chương trình trọng điểm của Chính phủ như chương trình 168, chương trinh 132, 134, 135 giải quyết về nhà ở, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào, chương trình nước sinh hoạt tập trung cũng được đầu tư xây dựng, ngoài ra hàng năm còn hỗ trợ các loại cây, con giống, vốn để phục vụ cho việc phát triển dân sinh kinh tế cho vùng đồng bào dân tộc. Tôn trọng và tạo điều kiện cho đồng bào có đạo thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.
         - Nhiệm vụ Quốc phòng an ninh: Nền quốc phòng toàn dân được tăng cưọng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân không ngừng được củng cố;  ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt. Các kế hoạch phòng thủ, tác chiến của huyện, các cơ sở luôn được điều chỉnh bổ sung phù hợp với tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Lực lượng vũ trang huyện luôn được chăm lo xây dựng vững mạnh toàn diện trước hết là nâng cao chất lượng tổng hợp, tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đảng và nhân dân giao phó.
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, tội phạm ma tuý, trộm cắp, lừa đảo, cọ bạc, mại dâm, gian lận thương mại, cố ý làm trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. Công tác bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân được quan tâm đúng mức.
         - Cùng với phát triển Kinh tế - Xã hội, công tác xây dựng đảng và tổ chức cán bộ được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Những ngày đầu mới thành lập toàn huyện mới có 03 tổ chức cơ sở đảng với 70 đảng viên, đến nay có 42 tổ chức cơ sở đảng, trong đó gồm 10 đảng bộ, 34 Chi bộ trực thuộc, 178 Chi bộ trực thuộc đảng uọ· cơ sở. Tổng số đảng viên toàn đảng bộ gần 2.000 đồng chí, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 27,85%, đảng viên nữ chiếm 28,7%, số đảng viên tăng gấp 27 lần so với đảng viên ngày mới thành lập huyện. đã tập trung kiện toàn củng cố những tổ chức đảng yếu kém, xoá được các buôn, bon, tổ dân phố trắng đảng viên, trắng tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết 02 của BTV Tỉnh ủy Đăk Nông. Hàng năm các TCCS đảng đạt TSVM đều tăng. Công tác quản lý đảng viên được coi trọng và đi vào nền nếp, việc đổi phát thẻ đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng, tặng các huy hiệu tuổi đảng được thực hiện theo đúng qui định. Công tác phát triển đảng viên được đặc biệt quan tâm, mỗi năm đều kết nạp mới hàng trăm đảng viên, chất lượng hoạt động của đảng viên hàng năm được nâng lên.
         Аã thưọng xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhất là tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đảng, các cấp và âm mưu "Diễn biến hoà bình" bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao nhân thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tốt hơn sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đảng, sự lãnh đạo của đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền các ngành, các cấp.
         Аể ghi nhận những thành tựu mà đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong huyện đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, vừa qua đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho nhân dân và cán bộ huyện Cư Jút, đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi người dân trong huyện.
         Song chặng đường phát triển phía trước còn rất dài và còn nhiều khó khăn, vì vậy chúng ta cần biết phát huy những thành quả to lớn đã dành được sau 20 năm; đồng thời phải biết nhìn nhận và khắc phục những khuyết điểm tồn tại, đó là: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa phù hợp với quy hoạch sản xuất còn mang tính tự phát. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển vốn rừng thực hiện  chưa được tốt, tình trạng lấn chiếm, chặt phá rừng làm nương rẫy, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép còn xảy ra, chưa có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả. Cơ sở vật chất kỹ thuật là điều kiện để phát triển CN-TTCN chưa vững chắc, còn gặp nhiều khó khăn, chưa tạo được sự phối hợp đồng bộ giữa sản xuất nông nghịêp với chế biến nông sản, thực phẩm giữa tỉnh và huyện trong việc triển khai mở rộng mạng hệ thống dịch vụ, du lịch. Công tác quản lý thu ngân sách,  thu nợ đọng một số nơi đạt kết quả chưa cao.
         - Chất lượng giáo dục đào tạo chưa đều ở các trường, các cấp học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia chưa đồng bộ ở các xã. Kết quả giảm nghèo đạt được chưa thật sự vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đBDTTS vẫn còn cao so với số hộ nghèo chung của toàn huyện.
         - An ninh nông thôn một số nơi phức tạp, nhất là tình trạng tranh chấp đất đai; công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp uọ·, chính quyền chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh nông thôn ở một số xã, thị trấn có lúc, có nơi còn thiếu nhạy bén, kịp thời; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao.
         - Năng lực trình độ của một số cán bộ công chức còn hạn chế, nhất là cơ sở, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hoá - hịên đại hoá.
         - Sự phối hợp tuyên truyền vận động quần chúng giữa hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể với chính quyền, các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa được chặt chẽ, thưọng xuyên và đồng bộ, nên hiệu quả chất lượng đạt được còn thấp. Công tác phát triển hội viên, đoàn viên một số đoàn thể chưa đạt chỉ tiêu.
         Những mặt hạn chế, tồn tại trên đang được cấp ủy, chính quyền các ngành các cấp cùng với nhân dân các dân tộc huyện nhà nghiêm túc kiểm điểm và khắc phục
         Từ thực tiễn 20 năm xây dựng và phát triển chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm bước đầu như sau:
         - Phải coi trọng công tác quốc phòng an ninh, gắn phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định về chính trị làm tiền đề tiên quyết để phát triển các mặt khác (nhất là kinh tế).
         - Phải nắm vững coi trọng việc quán triệt các NQ, chỉ thị của TW, của tỉnh để vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương, nhận thức đúng hoàn cảnh, sức lực, tiềm năng của mình để xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chọn bước đi thích hợp với quyết tâm cao và mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm là hết sức quan trọng của sự thành công trong quá trình xây dựng và phát triển huyện nhà.
         - Phải có cơ chế chính sách phát triển Kinh tế - Xã hội, tạo điều kiện để cho các thành phần Kinh tế - Tổ chức xã hội và nhân dân đầu tư yên tâm đẩy mạnh phát triển sản xuất và kinh doanh.
         - Phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý thức tự lực, tự cưọng, năng động sáng tạo tiếp tục khai thác nội lực với thực hành tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng. Tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của TW, của tỉnh và các nguồn lực khác từ bên ngoài để đẩy mạnh phát triển Kinh tế - Xã hội.
         - Phải thường xuyên giữ vững ổn định chính trị, coi phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt,  biết dựa vào sức mạnh quần chúng để phát động các phong trào hành động, phải nắm vững nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ cơ sở; tranh thủ sự giúp đỡ và chỉ đạo của cấp trên, củng cố và xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh. đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể quần chúng. Tăng cường vai trò và trách nhiệm của đội ngũ các bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo ở các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở.         
         Hai mươi năm thành lập huyện, nhìn lại quãng đường đã đi qua để tiếp tục vững bước tiến lên, trên bước đường xây dựng và phát triển. Nhiệm vụ của những năm tiếp theo là hết sức nặng nề, có ý nghĩa quyết định, tạo tiền đề vững chắc để chuẩn bị bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn 5 năm theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ năm (nhiệm kỳ 2010-2015). Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành đảng bộ huyện, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền cùng với tinh thần đoàn kết, vượt khó cúa các dân tộc anh em trong huyện, nhất định sẽ xây dựng huyện Cư Jút trở thành huyện vững mạnh về mọi mặt.
                         
                                                                         CưJút, tháng 6 năm 2010
                                                                     đ/c Hoàng Phú - Chủ tịch UBND huyện.
 
 
 Tags: n/a
yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay391
  • Tháng hiện tại16,174
  • Tổng lượt truy cập40,697,477
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây