Văn bản hướng dẫn

Ảnh minh hoạ

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

 •   21/08/2016 10:54:16 PM
 •   Đã xem: 1575
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Thành lập Hội đồng thẩm định xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Thành lập Hội đồng thẩm định xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

 •   13/06/2016 09:55:58 PM
 •   Đã xem: 2249
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Hội đồng).
Ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

 •   10/04/2016 10:43:22 PM
 •   Đã xem: 1799
 •   Phản hồi: 0
Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại quyết định 558/QĐ-TTg.
Ảnh minh họa

Triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn

 •   29/11/2015 07:53:21 AM
 •   Đã xem: 2434
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/11, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (NĐ 55).
Đất chuyên trồng lúa nước được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm

Đất chuyên trồng lúa nước được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm

 •   15/04/2015 08:47:51 AM
 •   Đã xem: 1790
 •   Phản hồi: 0
Theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa vừa được Chính phủ ban hành, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước.
Quy định về xác định tiền thuê đất sản xuất nông lâm nghiệp

Quy định về xác định tiền thuê đất sản xuất nông lâm nghiệp

 •   25/02/2015 10:44:19 PM
 •   Đã xem: 2010
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
Nhiệm vụ, tổ chức, biên chế 4 cấp Văn phòng Điều phối nông thôn mới

Nhiệm vụ, tổ chức, biên chế 4 cấp Văn phòng Điều phối nông thôn mới

 •   06/11/2014 09:52:54 PM
 •   Đã xem: 1797
 •   Phản hồi: 0
Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1996/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2010 - 2020 (Văn phòng Điều phối nông thôn mới).
Ảnh minh họa

Thông báo danh sách đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

 •   19/03/2014 08:11:01 AM
 •   Đã xem: 2056
 •   Phản hồi: 0
Thông báo danh sách đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

 •   22/10/2013 09:58:49 AM
 •   Đã xem: 2746
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2013 phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2013-2020

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2013-2020

 •   26/08/2013 05:19:10 AM
 •   Đã xem: 1977
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Số: 21/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Đăk Nông V/v Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2013-2020
Công văn 19/BCĐTW về kiểm tra và đánh giá tình hình triển khai thực hiện 02 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình

Công văn 19/BCĐTW về kiểm tra và đánh giá tình hình triển khai thực hiện 02 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình

 •   04/03/2013 08:56:20 AM
 •   Đã xem: 2470
 •   Phản hồi: 0
Công văn 19/BCĐTW về kiểm tra và đánh giá tình hình triển khai thực hiện 02 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình
Quyết định số 342/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Quyết định số 342/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

 •   04/03/2013 08:55:34 AM
 •   Đã xem: 3961
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 342/QĐ-TTg sửa đổi 5 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009.
Sửa đổi 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Sửa đổi 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

 •   24/02/2013 09:15:44 AM
 •   Đã xem: 2846
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 342/QĐ-TTg sửa đổi 5 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009.
Ban hành Quy định bổ sung một số tiêu chí và mức đạt của một số tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, bon, buôn, bản tổ dân phố văn hóa; xã phường, thị trấn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt

Ban hành Quy định bổ sung một số tiêu chí và mức đạt của một số tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, bon, buôn, bản tổ dân phố văn hóa; xã phường, thị trấn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt

 •   30/01/2013 10:32:33 PM
 •   Đã xem: 3483
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v Ban hành Quy định bổ sung một số tiêu chí và mức đạt của một số tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, bon, buôn, bản tổ dân phố văn hóa; xã phường, thị trấn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
HƯỊNG DẪN Mọ˜T Sọ Nọ˜I DUNG THọ°C HIọ†N QUYẾT đỊNH Sọ 800/Qđ-TTG NGÀY 04 THÁNG 6 Nđ‚M 2010 CủA THủ TƯỊNG CHÍNH PHủ Vọ€ PHÊ DUYọ†T CHƯÆ NG TRÃŒNH Mọ¤C TIÊU QUọC GIA XÂY Dọ°NG NÔNG THÔN MỊI GIAI đOẠN 20

HƯỊNG DẪN Mọ˜T Sọ Nọ˜I DUNG THọ°C HIọ†N QUYẾT đỊNH Sọ 800/Qđ-TTG NGÀY 04 THÁNG 6 Nđ‚M 2010 CủA THủ TƯỊNG CHÍNH PHủ Vọ€ PHÊ DUYọ†T CHƯÆ NG TRÃŒNH Mọ¤C TIÊU QUọC GIA XÂY Dọ°NG NÔNG THÔN MỊI GIAI đOẠN 20

 •   26/11/2012 10:34:07 PM
 •   Đã xem: 2882
 •   Phản hồi: 0
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHđT-BTC HƯỊNG DẪN Mọ˜T Sọ Nọ˜I DUNG THọ°C HIọ†N QUYẾT đỊNH Sọ 800/Qđ-TTG NGÀY 04 THÁNG 6 Nđ‚M 2010 CủA THủ TƯỊNG CHÍNH PHủ Vọ€ PHÊ DUYọ†T CHƯÆ NG TRÃŒNH Mọ¤C TIÊU QUọC GIA XÂY Dọ°NG NÔNG THÔN MỊI GIAI đOẠN 2010 - 2020
Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới

Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới

 •   31/10/2012 04:51:27 AM
 •   Đã xem: 3263
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 56/HD/NN ngày 30/10/2012 của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Cư Jút V/v Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới
Quy định thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015

Quy định thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015

 •   31/10/2012 04:48:14 AM
 •   Đã xem: 4187
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 19/2012/Qđ-UBND ngày 11/10/2012 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v ban hành Quy định thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực tài chính đầu tư

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực tài chính đầu tư

 •   14/10/2012 09:47:16 PM
 •   Đã xem: 3001
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 27/CV-TCKH ngày 04/10/2012 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jut V/v Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực tài chính đầu tư

Các tin khác

yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay572
 • Tháng hiện tại16,355
 • Tổng lượt truy cập40,697,658
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây