Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ ngày 01/9/2011

Thứ năm - 01/09/2011 00:19 2.701 0

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ ngày 01/9/2011

Kể từ ngày 01/9 nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành như: Phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp công vụ, lệ phí trước bạ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vô tuyến điện, hàng hải, bưu chính…

 

 1. Phụ cấp thâm niên nhà giáo

Theo Nghị định 54/2011/Nđ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, thì đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên là nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đã được chuyển xếp lương theo Nghị định số 204/2004/Nđ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

2. Phụ cấp công vụ 10%

Theo Nghị định 57/2011/Nđ-CP quy định về phụ cấp công vụ, thì các đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp công vụ  là cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phưọng, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Các đối tượng trên được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

3. Lệ phí trước bạ tăng

Theo Nghị định 45/2011/Nđ-CP quy định về lệ phí trước bạ thay thế cho Nghị định 80/2008/Nđ-CP thì mức trần lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi sẽ được nâng lên 20% thay cho mức 15% hiện đang áp dụng, mức sàn vẫn giữ nguyên ở 10%.

đối với mặt hàng xe máy, mức thu lệ phí trước bạ vẫn giữ nguyên ở mức 2% tại các vùng nông thôn và miền núi, 5% tại các thành phố và thị xã. đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần 2 trở đi sẽ được áp dụng mức thu 1%. trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ thấp hơn 5% sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở các thành phố và thị xã sẽ phải nộp theo mức 5%.

Bên cạnh đó, Nghị định 45 cũng nâng số nhóm đối tượng thuộc diện phải nộp phí trước bạ từ 3 lên 8 nhóm và số nhóm được miễn từ 13 lên 26 nhóm

4. Quy định về điều chỉnh  giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản

Theo quy định tại Thông tư 31/2011/TT-BTC quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản, thì trước ngày 20 hàng tháng, căn cứ trên các thông số đầu vào cơ bản thực tế được xác định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra, tính toán chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào cơ bản.

đối với việc điều chỉnh giá bán điện bình quân ở mức 5%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương chấp thuận phương án điều chỉnh giá điện. Nếu Bộ Công Thương không có ý kiến, sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tính toán điều chỉnh giá điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành.

đối với việc điều chỉnh giá bán điện bình quân tăng trên 5%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phương án giá điện để thẩm định. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điều chỉnh giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tổ chức thẩm định để Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Nếu Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến trả lời, sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương trình phương án điều chỉnh giá điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh giá bán điện bình quân ở mức 5%.

đối với trường hợp chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào cơ bản nhọ hơn 5% so với giá bán điện hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tính toán phân bổ vào giá bán điện bình quân chi phí sản xuất kinh doanh điện chưa được tính hết vào giá bán điện để điều chỉnh giá bán điện bình quân tăng tối đa 5% và thực hiện điều chỉnh giá bán điện theo quy định.

5. Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định mang ngoại tề tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất nhập cảnh, thì quy định mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt cá nhân phải khai báo với hải quan cửa khẩu là trên 5.000 USD hoặc các ngoại tệ khác có giá trị tương đương và trên 15 triệu đồng Việt Nam.
trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối cũng phải khai báo hải quan cửa khẩu.

6. Chế độ hưu trí đối với cán bộ công an nhân dân

Liên Bộ Tài Chính ,Công an, Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BCA-BLDDTBXH-BTC quy định về hướng dẫn chế độ hưu trí đối với cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên công tác trong công an nhân dân đã xuất ngũ, thôi việc về địa phương. Theo Thông tư này thì: Mức lương hưu hằng tháng được tính theo số năm thực tế công tác được tính bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH như sau: đủ 15 năm tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đống BHXH, sau đó cứ thêm 1 năm đóng BHXH được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ. Mức lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tiền lương tối thiểu để làm cơ sở tính lương hưu là 290.000d/tháng. Bên cạnh đó đối tượng được hưởng chế độ hưu trí hằng tháng được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khi chết, người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng và thân nhân được trợ cấp tuất hằng tháng hoặc một lần theo quy định.

7. Trẻ mầm non 5 tuổi được hỗ trợ ăn trưa

Theo Thông tư liên tịch Bộ GD-đT và Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN), áp dụng cho cả trường công lập và ngoài công lập từ 1.9.2011 với mức hỗ trợ 120.000 đồng/tháng/cháu, bao gồm: trẻ em trong độ 5 tuổi đang học tại các cơ sở GDMN có cha mẹ thưọng trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo văn bản quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Trẻ em trong độ 5 tuổi đang học tại các cơ sở GDMN mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; Trẻ em trong độ 5 tuổi đang học tại các cơ sở GDMN có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

thời gian cấp tối đa là 9 tháng/năm học và thực hiện 2 lần trong năm: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hằng năm; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.

 

8. Vi phạm tần số vô tuyến điện bị phạt 100 triệu đồng

Theo Nghị định 51/2011/Nđ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện thì:Các nhóm hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực tần số vô tuyến điện gồm: vi phạm về giấy phép và sử dụng tần số vô tuyến điện; vi phạm về chất lượng phát xạ vô tuyến tiện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương tích điện từ; vi phạm về xử lý nhiễu có hại; vi phạm về đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh; vi phạm chế độ báo cáo, không chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mức xử phạt được quy định tại Nghị định với từng hành vi vi phạm, thấp nhất là 200.000 đồng và cao nhất là 100 triệu đồng.

9. Phạt đến 70 triệu đồng nếu vi phạm lĩnh vực bưu chính

Theo Nghị định 58/2011/Nđ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính thì: Hành vi vi phạm quy định về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, tùy theo mức độ vi phạm, mức phạt có thể từ 200 nghìn đồng đến 70 triệu đồng; vi phạm quy định về đầu tư, kinh doanh dịch vụ hành chính, tùy theo mức độ vi phạm, mức phạt có thể từ 3 triệu đến 50 triệu đồng; vi phạm quy định về chất lượng, giá cước dịch vụ bưu chính, tùy theo mức độ vi phạm, mức phạt có thể từ 3 triệu đến 30 triệu đồng; vi phạm quy định về hoạt động bưu chính công ích, tùy theo mức độ vi phạm, mức phạt có thể từ 5 triệu đến 30 triệu đồng; vi phạm quy định về tem bưu chính, tùy theo mức độ vi phạm, mức phạt có thể từ 1 triệu đến 70 triệu đồng.

10. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải lên tới 80 triệu đồng

Theo Nghị định 48/2011/Nđ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải thay thế cho Nghị định số 62/2006/Nđ-CP ngày 21/6/2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, thì :  Quy định cụ thể xử phạt hành vi chở người hoặc chở hàng vượt quá số lượng hoặc trọng tải cho phép, cụ thể: phạt tiền từ 10-20 triệu đối với hành vi chở hàng vượt dưới 5% trọng tải cho phép; phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt từ 5 đến dưới 10% trọng tải cho phép; nếu tàu thuyền chở hàng vượt từ 10% trở lên so với trọng tải cho phép thì bị phạt từ 40 - 80 triệu đồng.

 Tags: n/a
yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay502
  • Tháng hiện tại16,285
  • Tổng lượt truy cập40,697,588
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây