Quy trình lập Quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, thị trấn

Thứ ba - 12/03/2013 01:21 26.744 1
Quy trình lập Quyết toán ngân sách nhà nước và các mẫu biểu áp dụng theo Quyết định 94/QĐ-BTC và sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 146/2011/TT-BTC. Áp dụng kể từ năm ngân sách 2012.
 
a) Trình tự thực hiện:
            Bước 1: Căn cứ báo cáo thu, chi hàng tháng trong năm có xác nhận của kho bạc nhà nước huyện.
            Bước 2: Sau ngày 31/12 tiến hành khoá sổ sách kế toán, tài chính kế toán xã làm bảng tổng hợp Quyết toán thu, chi ngân sách nộp kho bạc nhà nước huyện.
            Bước 3: Sau khi đối chiếu khớp số liệu, kho bạc nhà nước  huyện ký xác nhận bảng quyết toán.
            Bước 4: Ban Tài chính xã lập Báo cáo quyết toán trình UBND xã xem xét để trình HđND xã phê chuẩn QT, đồng thời gửi Cơ quan tài chính huyện.
b) Bộ quyết toán NSNN hàng năm bao gồm:

1 Bảng cân đối tài khoản B01 -X
2 Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế B02a- X
3 Báo cáo tống hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế B02b- X
4 Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN B03a- X
5 Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN B03b-X
6 Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế B 03c-X
7 Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế
 
B03d-X
 
8 Thuyết minh báo cáo tài chính
 
B04-X
 
9 Báo cáo quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản B05-X
10 Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã B06-X
11 Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hinh thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước B07-X
12 Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN B08-X
13 Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gứi tại KBNN B09-X
14 Báo cáo tình hình thu & sử dụng nguồn ĐGND  
15 Báo cáo tình hình sử dụng nguồn KP bổ sung có mục tiêu  
16 Quyết định bổ sung và điều chỉnh dự toán + biểu mẫu  
17 Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng đã giao đầu năm  
18 Báo cáo tình hình sử dụng nguồn tăng thu (Nếu có)  
19 Báo cáo tình hình sử dụng chương trình mục tiêu (Nếu có)  
20 Báo cáo số kết dư ngân sách xã (Nếu có)  
21 Báo cáo số chuyển nguồn ngân sách xã (Nếu có)  
22           Báo cáo, tăng giảm TSCĐ
23           Bảng cân đối ngân sách

        
(Mẫu biểu quy định tại Quyết định số 94/2005/Qđ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã và sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 146/2011/TT-BTC)
c) thời hạn gửi báo cáo quyết toán: Trước ngày 05/03 của năm sau năm quyết toán.
d) Nơi gửi báo cáo quyết toán:
- ủy ban nhân dân huyện
- Phòng Tài chính huyện
- KBNN huyện
- Các bộ phận có liên quan
- Lưu: Văn phòng UBND, Ban Tài chính
e) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tổ chức HđND và UBND ngày 26/11/2003.
- Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002.
- Thông tư 60/2003/TT-BTC ngày 23/06/2010 vv Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phưọng, thị trấn
 - Quyết định số 94/2005/Qđ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.
- Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính

Tác giả bài viết: Gia Nghĩa

Nguồn tin: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay586
  • Tháng hiện tại48,531
  • Tổng lượt truy cập40,791,935
EMC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây