Toàn ngành Tài chính quyết tâm hoàn thành 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014

Thứ hai - 27/01/2014 00:10 1.210 0
Đối với nhiệm vụ NSNN năm 2014, toàn ngành Tài chính đã xác định triển khai thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, trong đó về tài chính - NSNN tập trung vào 7 nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu ngân sách được giao.
 
 
 


Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển
Ngành Tài chính xác định nhiệm vụ  đầu tiên, quan trọng nhất đó là tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển, từ đó tạo nguồn thu ngân sách; kết hợp đồng bộ, chặt chẽ chính sách tài khóa - tiền tệ.
Trong đó, ngành Tài chính sẽ tổ chức thực hiện tốt các luật sửa đổi, bổ sung về Quản lý thuế, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế Giá trị gia tăng; Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế suất thuế tài nguyên; quản lý thu, điều hành thu, chống thất thu, chống buôn lậu.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về thuế và hải quan; rút ngắn thời gian thông quan, tăng cường công tác khai thuế điện tử qua mạng, đẩy mạnh triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh tự  động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế và hải quan. Phấn đấu giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế, hải quan cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
Trong năm 2014, tiếp tục thực hiện miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân.
Đồng thời, tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu hồi số thuế nợ đọng và quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế GTGT; chú trọng việc thanh tra chuyên đề về chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng; tăng cường giám sát đối với hàng tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, hàng hoá ra, vào các khu chế xuất, kho ngoại quan.
Điều hành chính sách tiền tệ gắn kết chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm tăng trưởng hợp lý. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu. Giải quyết có hiệu quả nợ xấu ngân hàng kết hợp tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại nhằm tăng tính lành mạnh của hệ thống, đảm bảo cung ứng vốn một cách có hiệu quả cho nền kinh tế.
Chi chặt chẽ, triệt để tiết kiệm
Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai, ngành Tài chính xác định đó là, quản lý chi chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại chi NSNN; rà soát lại các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách chi ngân sách để đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải.
Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá tổng thể toàn bộ các chính sách, chế độ đã được ban hành trong thời gian qua (nhất là các chính sách an sinh xã hội), trên cơ sở đó lồng ghép chính sách, thực hiện bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ ngay các chính sách, chế độ còn chồng chéo, không hiệu quả; hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách, chế độ mới (kể cả việc mở rộng đối tượng và phạm vi áp dụng của các chính sách, chế độ an sinh xã hội đang thực hiện) làm tăng chi NSNN; tiếp tục rà soát hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật không phù hợp với thực tế, vượt quá khả năng đảm bảo của NSNN nhằm tăng cường hiệu lực quản lý và thúc đẩy chi tiêu công hiệu quả, tiết kiệm.
Tập trung bố trí vốn đầu tư từ NSNN để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự  án quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm; ưu tiên bố trí vốn cho các dự  án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2013 nhưng chưa bố trí đủ vốn; thanh toán nợ XDCB; các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014; vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án; các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 nhưng chưa được bố trí đủ vốn để hoàn thành, phát huy hiệu quả; bố trí hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hạn chế tối đa khởi công mới các dự án, chỉ bố trí vốn cho các dự  án thật sự cấp bách khi đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 và có quyết định đầu tư phê duyệt trước ngày 31 tháng 10 năm 2013, không bố trí vốn cho các công trình, dự án không đúng với các chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các dự án đầu tư thực hiện trong phạm vi mức vốn kế hoạch được giao, không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
Riêng đối với vốn đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án chuyển tiếp, hoàn thành trước năm 2015 sau đó mới bố trí vốn cho các công trình, dự án khởi công mới và phải đảm bảo hoàn thành trong năm 2015. Không bố trí vốn cho công trình, dự án khởi công mới hoàn thành sau năm 2015.
Ngoài việc tập trung phân bổ, bố trí vốn và giao dự toán chi đầu tư nêu trên, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phải bố trí trả đủ (cả gốc và lãi) các khoản huy động đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN đến hạn phải trả trong năm 2014; trả các khoản vay tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề, hạ tầng thuỷ sản, chương trình tôn nền vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long đến hạn phải trả trong năm 2014. Đảm bảo bố trí đủ vốn từ NSĐP cho các dự án, chương trình được NSTW hỗ trợ một phần để thực hiện các mục tiêu dự án, chương trình.
Đối với chi thường xuyên, sau khi đảm bảo tiền lương và các chế độ, chính sách an sinh xã hội đã được quyết định; bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc triệt để tiết kiệm; không bố trí kinh phí mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật); bố trí dự toán chi cho các nhiệm vụ tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công; chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, đi công tác trong và ngoài nước,... tối đa không quá 70% mức dự toán năm 2013; từ nay đến năm 2016 cơ bản không tăng biên chế.
Tiếp tục thực hiện 16 chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng phân bổ kinh phí có trọng tâm, trọng điểm cho các mục tiêu thật cần thiết; các địa phương chủ động lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu, dự án khác có cùng nội dung, cùng thực hiện trên địa bàn để  đạt mục tiêu chung, đảm bảo quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn hiệu quả; khắc phục những tồn tại, yếu kém trong quá trình triển khai qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (2011- 2013). Cùng với nguồn hỗ trợ từ NSTW, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí NSĐP và huy động các nguồn lực hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
Đối với cho vay tín dụng ưu đãi, thực hiện soát xét theo hướng thu gọn các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên cho phù hợp với yêu cầu tái cấu trúc lại nền kinh tế. Tiếp tục cho vay tín dụng ưu đãi đối với một số nhóm đối tượng nhằm thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội.
Nhất quán quản lý giá theo cơ chế thị trường
Ngành Tài chính xác định, nhiệm vụ trọng tâm thứ ba đó là, quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ các loại hình thị trường.
Thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước (điện, than bán cho sản xuất điện, xăng dầu, dịch vụ công,...) theo lộ trình với mức độ và thời gian điều chỉnh phù hợp để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, minh bạch hóa thông tin, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Kiểm soát chặt chẽ các yếu tố hình thành giá đối với các mặt hàng Nhà nước định giá, đặt hàng, giao kế hoạch. Thực hiện cơ chế, chính sách thích hợp để giá các dịch vụ giáo dục, y tế từng bước thực hiện theo cơ chế thị trường gắn với chính sách hỗ trợ hợp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách; đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ.
Tiếp tục hoàn thiện khuân khổ pháp lý về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý ngân quỹ Kho bạc nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu. Thực hiện điều hành lãi suất trái phiếu Chính phủ linh hoạt, phù hợp với điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước và mặt bằng lãi suất thị trường, đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho công tác phát hành trái phiếu Chính phủ.
Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai tái cơ cấu thị trường chứng khoán và các tổ chức kinh doanh chứng khoán một cách có hiệu quả, an toàn; cơ cấu lại các sở giao dịch chứng khoán theo hướng hợp nhất trên cơ sở thống nhất nền tảng chung, đồng thời có sự phân tách và chuyên biệt hoá thị trường theo hàng hoá giao dịch; tái cấu trúc mô hình hoạt động độc lập của Trung tâm lưu ký chứng khoán, trọng tâm là hệ thống thanh toán chứng khoán theo các thông lệ và chuẩn mực quốc tế; sắp xếp lại hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo hướng thúc đẩy việc hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể các tổ chức yếu kém để tăng cường năng lực hoạt động; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm. Tiếp tục cải tiến công tác phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước; nghiên cứu triển khai các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư, đảm bảo khả năng huy động vốn cho NSNN.
4 nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo được ngành Tài chính tập trung triển khai thực hiện trong năm 2014 đó là: Quản lý nợ công chặt chẽ, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; Đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước; Đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN. Tổ chức thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm quy định không ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, đề án có sử dụng NSNN nhưng không hoặc chưa cân đối được nguồn. Tập trung chỉ đạo công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình, dự án hoàn thành.
Đồng thời rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi trong phạm vi dự toán được giao và theo đúng chế độ quy định; chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh, kiểm tra, kiểm toán đối với những trường hợp vi phạm, gây lãng phí tiền, tài sản nhà nước, tài nguyên thiên nhiên. Triệt để tiết kiệm, đặc biệt là dự toán chi xây dựng trụ sở, mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền. Yêu cầu hệ thống Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định...
Ngành Tài chính xác định: Việc triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2014 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đất nước đang có những chuyển biến tích cực, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức.
Bộ Tài chính tin tưởng với sự chỉ  đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và với quyết tâm cao của cán bộ công chức trong toàn ngành Tài chính, nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao cho. 
Đẩy mạnh tái cấu trúc DNNN
Ngành Tài chính tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước; cơ chế đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Triển khai quyết liệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”, hoàn thành việc thực hiện Đề án tái cơ cấu DNNN đã được phê duyệt trước năm 2015. Tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nhằm tái cấu trúc toàn diện đối với các DNNN. Đẩy mạnh việc cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính theo lộ trình thoái vốn đã được phê duyệt. Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước không cần chi phối theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ. Tăng cường chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước. Thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động của DNNN theo quy định. Có giải pháp để các DNNN quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả.
Tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Tài chính- Ngân sách năm 2013 và triển khai nhiệm vụ Tài chính- Ngân sách năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hy vọng rằng với sự đoàn kết, nhất trí, quyết liệt trong hành động và sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, trong năm 2014 ngành Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao.
TH
 Tags: n/a
yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay586
  • Tháng hiện tại48,580
  • Tổng lượt truy cập40,791,984
EMC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây