Kho bạc nhà nước

Giải đáp thắc mắc khi triển khai Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Giải đáp thắc mắc khi triển khai Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ

 •   28/08/2013 11:09:10 PM
 •   Đã xem: 6297
 •   Phản hồi: 0
Bạn Lê Quang Tùng hỏi: Cho hỏi về Quyết định 539/QĐ-TTg, ngày 01/04/2013 về việc thay thế QĐ 106//2004/QĐ-TTg và QĐ 113/2010 ngày 20/07/2010. Theo QĐ 539/QĐ-TTg việc thay thế 2 Quyết định trên áp dụng cho vùng ngang ven biển hay thay thế toàn bộ Quyết định. Vì theo tôi thấy Quyết định 539/QĐ-TTg chi áp dụng cho vùng ngang ven biển còn các xã vùng núi đặc biệt khó khăn hiện đang hưởng chế độ lại bị cắt. Kính mong cổng thông tin điện tử trả lời cho tôi được hiểu rõ hơn. Trường hợp đơn vị tôi đã chi trả chế độ theo Quyết định 113/2010/QĐ-TTg đến tháng 07/2013 vì chưa có Quyết định 539/QĐ-TTg gửi về và không có thông tin gì về việc các xã hoàn thành mục tiêu trước thời hạn. Vậy cho tôi hỏi có phải truy thu số tháng đã chi trả trước không. Xin chân thành cảm ơn cổng thông tin điện tử.
Xử lý chuyển thừa BHXH như thế nào?

Xử lý chuyển thừa BHXH như thế nào?

 •   28/08/2013 10:56:41 PM
 •   Đã xem: 8297
 •   Phản hồi: 0
Bạn Nguyễn Thị Liễu hỏi: Sau khi thẩm định báo cáo quyết toán năm và đối chiếu với cơ quan BHXH, phát hiện đơn vị dự toán đã chuyển thừa số tiền BH cho cơ quan BH. Vậy cơ quan Tài chính có quyền xuất toán khoản chi này? ai là người ra quyết định cơ quan Bảo hiểm nộp trả số tiền thừa đó vào NSNN? trình tự thẩm quyền thế nào xin đề nghị được giải đáp?
Từ 1-10, mức giảm trừ gia cảnh 3,6 triệu/ người, đối với người nộp thuế có thu nhập 9 triệu đồng/tháng

Từ 1-10, mức giảm trừ gia cảnh 3,6 triệu/ người, đối với người nộp thuế có thu nhập 9 triệu đồng/tháng

 •   28/08/2013 10:45:23 PM
 •   Đã xem: 2352
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTChướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
Tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước và chống thất thu thuế năm 2013

Tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước và chống thất thu thuế năm 2013

 •   29/05/2013 03:06:13 AM
 •   Đã xem: 4528
 •   Phản hồi: 0
Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/05/2013 của UBND huyện Cư Jút V/v Tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước và chống thất thu thuế năm 2013
Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

 •   26/05/2013 10:22:19 PM
 •   Đã xem: 3717
 •   Phản hồi: 0
Công văn 1972/UBND-KTTC ngày 17/05/2013 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Ảnh minh họa

Điều chỉnh mẫu chứng từ kế toán

 •   02/05/2013 08:42:52 AM
 •   Đã xem: 7490
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/04/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-BTC điều chỉnh Thông tư số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước.
KBNN thông báo lịch thanh toán tạm ứng ngân sách xã, thị trấn

KBNN thông báo lịch thanh toán tạm ứng ngân sách xã, thị trấn

 •   27/03/2013 04:49:20 AM
 •   Đã xem: 3375
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 07/KBCJ-KT, ngày 26/03/2013 của KBNN huyện Cư Jút v/v Thông báo lịch thanh toán tạm ứng ngân sách xã, thị trấn
Thay đổi mẫu chứng từ trong giao dịch KBNN Cư Jút

Thay đổi mẫu chứng từ trong giao dịch KBNN Cư Jút

 •   27/02/2013 03:51:14 AM
 •   Đã xem: 20702
 •   Phản hồi: 0
Công văn số Số: 01/KBCJ-KT, ngày 27/02/2013 của KBNN Cư Jút V/v Thay đổi mẫu chứng từ trong giao dịch
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

 •   31/12/2012 11:03:38 PM
 •   Đã xem: 4834
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
Nghị định Số: 18/2012/Nđ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 V/v Quỹ bảo trì đường bộ

Nghị định Số: 18/2012/Nđ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 V/v Quỹ bảo trì đường bộ

 •   31/12/2012 11:01:38 PM
 •   Đã xem: 5140
 •   Phản hồi: 0
Nghị định Số: 18/2012/Nđ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 V/v Quỹ bảo trì đường bộ
Quy định thời gian liên quan đến công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2012

Quy định thời gian liên quan đến công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2012

 •   24/12/2012 12:58:39 AM
 •   Đã xem: 5043
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1729/Qđ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v Quy định thời gian liên quan đến công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2012
Thông báo về viêÌ£c khóa sổ NSNN năm 2012 cú‰a KBNN Cư Jut

Thông báo về viêÌ£c khóa sổ NSNN năm 2012 cú‰a KBNN Cư Jut

 •   23/12/2012 06:01:00 AM
 •   Đã xem: 4871
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 61/KBNNCJ-KT ngaÌ€y 18/12/2012 cú‰a KBNN Cư Jút v/v Thông báo về viêÌ£c khóa sổ NSNN năm 2012
Hướng dẫn kiểm soát chi qua NSNN theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC

Hướng dẫn kiểm soát chi qua NSNN theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC

 •   23/12/2012 05:57:14 AM
 •   Đã xem: 8129
 •   Phản hồi: 0
Công văn Số: 3555/KBNN-KSC ngày19 tháng 12 năm 2012 cú‰a KBNN trung ương V/v v hướng dẫn kiểm soát chi theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC
Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

 •   21/12/2012 01:59:19 AM
 •   Đã xem: 5167
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/10/2012, Bộ tài chính ban hành thông tư 161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2012 trên TABMIS

Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2012 trên TABMIS

 •   21/12/2012 01:55:16 AM
 •   Đã xem: 4769
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/12/2012, Bộ Tài chính ban hành công văn số 17363/BTC-KBNN về việc Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2012 trên TABMIS.
Ảnh minh họa

Sơ kết và ký thọa thuận phối hợp thu ngân sách Nhà nước

 •   13/12/2012 03:18:32 AM
 •   Đã xem: 2292
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện dự án thu nộp ngân sách nhà nươc (NSNN) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, từ ngày 20/11/2012, 4 đơn vị gồm: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và Phát triển tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã triển khai phối hợp thu NSNN theo Thông tư số 85/TT-BCTC trên địa bàn 5 huyện là Chư Jút, đắk Song, đắk R’lấp, đắk Glong, đắk Mil. Qua hơn 20 ngày triển khai, hoạt động phối hợp này đã thu được kết quả bước đầu.
Ban hành nghị định thanh toán không dùng tiền mặt

Ban hành nghị định thanh toán không dùng tiền mặt

 •   29/11/2012 01:19:48 AM
 •   Đã xem: 2191
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101/2012/Nđ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt.
Ảnh minh họa

Cách thức sử dụng hóa đơn tiền điện điện tử

 •   28/11/2012 03:50:07 AM
 •   Đã xem: 4288
 •   Phản hồi: 0
Từ đầu tháng 12, người dân và doanh nghiệp tại quận 1, quận 3 sẽ làm quen với việc dùng hóa đơn tiền điện điện tử thay cho hóa đơn giấy như trước. Tổng công ty Điện lực TP HCM vừa có hướng dẫn cụ thể hình thức mới này.

Các tin khác

yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay1,382
 • Tháng hiện tại17,760
 • Tổng lượt truy cập40,724,056
EMC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây