Kho bạc nhà nước

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTG ngày 17/11/2015 của TTCP quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTG ngày 17/11/2015 của TTCP quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

 •   16/03/2016 11:30:42 PM
 •   Đã xem: 3527
 •   Phản hồi: 0
Thông tư 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTG ngày 17/11/2015 của TTCP quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 •   16/03/2016 11:26:13 PM
 •   Đã xem: 2299
 •   Phản hồi: 0
Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính V/v Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

 •   16/03/2016 11:23:45 PM
 •   Đã xem: 2666
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng chính phủ V/v Quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2016

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2016

 •   16/03/2016 11:20:39 PM
 •   Đã xem: 3345
 •   Phản hồi: 0
Công văn 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016 của Bộ Tài chính V.v Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2016
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

 •   16/03/2016 11:17:51 PM
 •   Đã xem: 2380
 •   Phản hồi: 0
Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính V/v Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Ảnh minh họa

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông thực hiện văn hóa nghề

 •   11/03/2015 09:40:53 PM
 •   Đã xem: 2698
 •   Phản hồi: 0
Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở thực trạng văn hóa, đạo đức nghề nghiệp mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng được, từ năm 2002, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành các Quyết định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của công chức trong hệ thống KBNN, như: 10 điều kỷ luật trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; Tiêu thức văn minh, văn hóa nghề Kho bạc; Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, viên chức hệ thống Kho bạc Nhà nước…
Thực hiện công tác khóa sổ kế toán cuối năm, lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014

Thực hiện công tác khóa sổ kế toán cuối năm, lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014

 •   26/12/2014 03:25:47 AM
 •   Đã xem: 6477
 •   Phản hồi: 0
Đề nghị đơn vị thực hiện đúng theo các văn bản sau đây:
Hỏi về kiểm soát chi tại KBNN

Hỏi về kiểm soát chi tại KBNN

 •   30/06/2014 03:36:39 AM
 •   Đã xem: 3775
 •   Phản hồi: 0
Câu hỏi: Đơn vị tôi là đơn vị nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.Căn cứ TT số:153/2007/TT-BTC ngày 17/12/2007 thì:Kho bạc Nhà nước không kiểm soát việc sử dụng quỹ của đơn vị.Đơn vị tôi đã thực hiện trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định,hiện nay đơn vị đang làm thủ tục mua sắm tài sản từ nguồn này, nhưng kho bạc nhà nước tỉnh yêu cầu kiểm soát chi.Kính đề nghị Quý Bộ giải đáp cho tôi kho bạc Nhà nước Tỉnh làm như vậy có đúng không?Xin cảm ơn!
Điều chỉnh giảm thu BHXH,BHYT,BHTN trên phụ cấp chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Điều chỉnh giảm thu BHXH,BHYT,BHTN trên phụ cấp chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

 •   18/05/2014 11:37:59 PM
 •   Đã xem: 4476
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 40/BHXH-BPT ngày 15/04/2014 của BHXH huyện Cư Jút V/v Điều chỉnh giảm thu BHXH,BHYT,BHTN trên phụ cấp chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
Thực hiện lập biên lai thu phạt vi phạm hành chính trên chương trình thu thuế tập trung TCS

Thực hiện lập biên lai thu phạt vi phạm hành chính trên chương trình thu thuế tập trung TCS

 •   23/03/2014 09:31:51 PM
 •   Đã xem: 6262
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 28/TB-KBCJ ngày 17/03/2014 của KBNN Cư Jút V/v Thực hiện lập biên lai thu phạt vi phạm hành chính trên chương trình thu thuế tập trung TCS
Thuế, hải quan, kho bạc làm việc cả ngày nghỉ

Thuế, hải quan, kho bạc làm việc cả ngày nghỉ

 •   12/12/2013 10:18:47 PM
 •   Đã xem: 2723
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính vừa có công văn gửi ngành thuế, hải quan, sở tài chính các địa phương yêu cầu, từ nay đến cuối năm tổ chức làm việc liên tục các ngày trong tuần (kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật) đối với các đơn vị trực thuộc có liên quan để đôn đốc đối tượng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn nhằm quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
Chính sách nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Chính sách nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

 •   06/11/2013 03:10:08 AM
 •   Đã xem: 3689
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính trả lời cử tri tỉnh Cần Thơ tại kỳ họp thứ 5, QH khoá XIII kiến nghị về việc nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Nghị định 71 sửa đổi bổ sung Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010) cần được điều chỉnh lại theo tỷ lệ hợp lý hơn: có thể chi cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ 50%, số còn lại chi cho các tổ chức khác, đặc biệt là phải dành phần ưu tiên cho đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ sẽ đảm bảo hợp lý hơn.
Thông báo mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2014

Thông báo mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2014

 •   18/10/2013 04:13:48 AM
 •   Đã xem: 6314
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 668/TB-BHXH ngày 07/10/2013 của BHXH tỉnh Đăk Nông V/v Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2014
Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013

Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013

 •   26/09/2013 01:59:10 AM
 •   Đã xem: 3711
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 274/KBĐN-KTNN ngày 25/09/2013 của KBNN tỉnh Đăk Nông V/v Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013
Dừng chi các nhiệm vụ thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2013

Dừng chi các nhiệm vụ thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2013

 •   26/09/2013 01:57:09 AM
 •   Đã xem: 3963
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1257/STC-QLNS ngày 16/09/2013 của Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông V/v Dừng chi các nhiệm vụ thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2013
Một số giải pháp điều hành chi NSĐP năm 2013

Một số giải pháp điều hành chi NSĐP năm 2013

 •   26/09/2013 12:38:13 AM
 •   Đã xem: 3303
 •   Phản hồi: 0
Công văn 4101/UBND-KTTC ngày 19/09/2013 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v Một số giải pháp điều hành chi NSĐP năm 2013
Về việc điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013

Về việc điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013

 •   26/09/2013 12:28:05 AM
 •   Đã xem: 4581
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về việc điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013
Số dư tạm ứng chưa thanh toán các đơn vị giao dịch tại KBNN Cư Jút

Số dư tạm ứng chưa thanh toán các đơn vị giao dịch tại KBNN Cư Jút

 •   09/09/2013 12:03:06 AM
 •   Đã xem: 3475
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 49/KBCJ-KT ngày 30/08/2013 của KBNN Cư Jút V/v Số dư tạm ứng chưa thanh toán
Các đơn vị chưa triển khai thanh toán các khoản cá nhân qua tài khoản

Các đơn vị chưa triển khai thanh toán các khoản cá nhân qua tài khoản

 •   04/09/2013 10:56:34 PM
 •   Đã xem: 2450
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 50/KBCJ-KT ngày 30/08/2013 của KBNN Cư Jút V/v Các đơn vị chưa triển khai thanh toán các khoản cá nhân qua tài khoản

Các tin khác

yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay1,206
 • Tháng hiện tại17,584
 • Tổng lượt truy cập40,723,880
EMC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây