Thay đổi mẫu chứng từ trong giao dịch KBNN Cư Jút

Thứ tư - 27/02/2013 03:51 20.706 0
Công văn số Số: 01/KBCJ-KT, ngày 27/02/2013 của KBNN Cư Jút V/v Thay đổi mẫu chứng từ trong giao dịch
KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐĂK NÔNG
KHO BẠC NHÀ NƯỚC CƯ JÚT
Số: 01/KBCJ-KT
V/v  Thay đổi mẫu chứng từ trong giao dịch
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
Cư Jút, ngày 27  tháng 02  năm 2013
         
                         Kính gửi : - Các đơn vị giao dịch trên địa bàn Huyện Cư Jút.
         

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc(TABMIS).
Kho bạc Nhà nước Cư Jút thông báo đến các đơn vị giao dịch trên địa bàn Huyện Cư Jút như sau :
Thực hiện thay đổi mẫu chứng từ giao dịch kể từ ngày 01/03/2013: Mẫu chứng từ giao dịch liên quan đến hoạt động thu-chi ngân sách nhà nước với Kho bạc Nhà nước Cư Jút thực hiện theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc(TABMIS).
          Hệ thống chứng từ kế toán kèm theo Phụ lục I, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính.(Phô tô kèm theo).
          Hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử chuyên ngành Phòng Tài chính Huyện Cư Jút tại địa chỉ : http://www.taichinhcujut.com/ để download mẫu biểu theo Thông tư 08/2003/TT-BTC.

Đề nghị các đơn vị giao dịch triển khai thực hiện theo đúng quy định, nếu có vướng mắc gì, đề nghị trao đổi với Kho Bạc Nhà nước Cư Jút (Tổ Kê toán) để cùng nhau giải quyết theo đúng quy định hiện hành; Kho bạc Nhà nước sẽ từ chối không nhận các biểu mẫu sai quy định trên.
                                                                                                                                               GIÁM ĐỐC
Nơi Gửi :
- UBND huyện (b/c)
- Chi cục Thuế, Phòng TCKH (p/h)
- Lưu: VT, TH
Nguyễn Văn Luận
 
 
 Tải công văn và mẫu biểu tại đây
 

Nguồn tin: KBNN Cư Jút

yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay421
  • Tháng hiện tại46,018
  • Tổng lượt truy cập40,789,422
EMC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây