Quy trình lập Quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, thị trấn kể từ năm ngân sách 2017

Thứ tư - 14/03/2018 05:38 12.900 0
Quy trình lập Quyết toán ngân sách nhà nước và các mẫu biểu áp dụng theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC. Áp dụng kể từ năm ngân sách 2017.
a) Trình tự thực hiện: 
            Bước 1: UBND xã, thị trấn lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã hàng năm báo cáo Ban kinh tế  - xã hội xã để thẩm tra, báo cáo thường trực HĐND xã cho ý kiến trước khi báo cáo HĐND xã phê chuẩn, đồng thời gửi Phòng TC-KH huyện để tổng hợp. 
            Bước 2: Sau khi HĐND xã phê chuẩn, báo cáo Quyết toán được lập thành 05 bản để gửi HĐND xã, UBND xã, Phòng TC-KH huyện, KBNN Cư Jút, lưu bộ phận tài chính kế toán xã.
b) Thời gian thực hiện:
- UBND xã, thị trấn báo cáo quyết toán gửi Phòng TC-KH huyện trước ngày 05/03 năm sau.
- Gửi báo cáo quyết toán thường trực HĐND cấp xã trước 7 ngày khai mạc làm việc của kỳ họp HĐND giữa năm sau. HĐND cấp xã phê chuẩn báo cáo quyết toán trước ngày 01/07 năm sau.
b) Mẫu biểu quyết toán NSNN hàng năm: Báo cáo quyết toán ngân sách xã lập, đóng quyển theo thứ tự, cụ thể như sau:
1 Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu B04-x Thông tư 146/2011/TT-BTC
2 Bảng cân đối tài khoản Mẫu B01-x Thông tư 146/2011/TT-BTC
3 Biểu cân đối quyết toán ngân sách Mẫu biểu số 07 Thông tư số 344/2016/TT-BTC
4 Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã  Mẫu biểu số 08 Thông tư số 344/2016/TT-BTC
5 Báo cáo tống hợp quyết toán chi ngân sách xã Mẫu biểu số 09 Thông tư số 344/2016/TT-BTC
6 Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN Mẫu biểu số 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC
7 Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN Mẫu biểu số 11 Thông tư số 344/2016/TT-BTC
8 Báo cáo quyết toán chi đầu tư phát triển Mẫu biểu số 12 Thông tư số 344/2016/TT-BTC
9 Báo cáo tổng hợp thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác Mẫu biểu số 13 Thông tư số 344/2016/TT-BTC
10 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các đơn vị thuộc ngân sách các cấp theo hình thức rút dự toán Mẫu biểu số 59 Thông tư số 342/2016/TT-BTC
11 Cân đối quyết toán ngân sách địa phương Mẫu biểu số 60 Thông tư số 342/2016/TT-BTC
12 Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP Mẫu biểu số 61 Thông tư số 342/2016/TT-BTC
13 Quyết toán chi NSĐP Mẫu biểu số 62 Thông tư số 342/2016/TT-BTC
14 Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP theo mục lục NSNN Mẫu biểu số 63 Thông tư số 342/2016/TT-BTC
15 Quyết toán chi NSĐP theo mục lục NSNN Mẫu biểu số 64 Thông tư số 342/2016/TT-BTC
16 Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo mục lục NSNN Mẫu biểu số 65 Thông tư số 342/2016/TT-BTC
17 Thuyết minh tăng, giảm chi QLHC, đảng, đoàn thể Mẫu biểu số 66 Thông tư số 342/2016/TT-BTC
18 Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai Mẫu biểu số 67 thông tư số 342/2016/TT-BTC
19 Thuyết minh tình hình sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu và thưởng vượt dự toán thu ngân sách Mẫu biểu số 68 thông tư số 342/2016/TT-BTC
20 Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra Mẫu biểu số 69 thông tư số 342/2016/TT-BTC
21 Báo cáo chi chuyển nguồn sang năm sau Mẫu biểu số 70 thông tư số 342/2016/TT-BTC
22 Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hinh thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước B07-X Thông tư 146/2011/TT-BTC
23 Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN B08-X Thông tư 146/2011/TT-BTC
24 Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gứi tại KBNN B09-X Thông tư 146/2011/TT-BTC
25 Báo cáo tình hình thu & sử dụng nguồn ĐGND  
26 Báo cáo tình hình sử dụng nguồn KP bổ sung có mục tiêu  
27 Quyết định bổ sung và điều chỉnh dự toán của UBND xã, thị trấn + phụ lục quyết định  
28 Báo cáo sử dụng số kết dư, chuyển nguồn năm trước ngân sách xã   
29 Báo cáo, tăng giảm TSCĐ  

Lưu ý: Các báo cáo nào đơn vị có phát sinh số liệu thì lập, còn không thì không lập.

d) Căn cứ pháp lý : 
- Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015.
- Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 
- Thông tư 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính vv hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành kèm theo QĐ 94/2005/QĐ-BTC
- Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính vv Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 163/2016/NĐ-CP
- Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính vv Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn
 

Tác giả bài viết: Gia Nghĩa

yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay584
  • Tháng hiện tại16,367
  • Tổng lượt truy cập40,697,670
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây