Bộ Tài chính: Quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2012

Thứ bảy - 10/12/2011 21:32 3.195 0
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp vừa ký ban hành Thông tư số 177/2011/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2012. Theo đó, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách địa phương được quy định như sau:
 
 
(i) Năm 2012 là năm thứ hai trong thời kỳ ổn định ngân sách giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (2011 - 2015); tiếp tục thực hiện ổn định tọ· lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo mức Uọ· ban Thưọng vụ Quốc hội đã quyết định năm 2011, đối với số bổ sung cân đối (nếu có), ngân sách trung ương bổ sung tăng thêm theo mức đã được Quốc hội quyết định và bổ sung cho ngân sách địa phương để thực hiện cải cách tiền lương đến mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng và được Thủ tướng Chính phủ giao cho từng địa phương tại Quyết định số 2113/Qđ-TTg ngày 28/11/2011. đồng thời, từ 01/01/2012 thực hiện Luật thuế bảo vệ môi trường, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, để phù hợp với phân cấp ngân sách hiện hành, xác định khoản thuế bảo vệ môi trường là khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%. Riêng khoản thu thuế giá trị gia tăng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất phát sinh tăng và thuế đặc biệt do chuyển thu từ hoạt động xuất nhập khẩu sang tiêu thụ nội địa theo Hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga xác định là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%.
 
(ii) Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, tọ· lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, ngoài việc thực hiện ổn định theo đúng Nghị quyết Hội đồng nhân dân và quyết định của Uọ· ban nhân dân đối với ngân sách trong thời kỳ ổn định, căn cứ cơ chế phân cấp của một số nguồn thu phát sinh mới trong năm 2012 nêu trên, Uọ· ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân cấp nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. đồng thời, ngân sách cấp tỉnh bổ sung cân đối để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và quyết định của Uọ· ban nhân dân cùng cấp.
 
(iii) Tiếp tục thực hiện cơ chế cân đối nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và sử dụng tối thiểu 10% nguồn thu này để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các địa phương tiếp tục tập trung bố trí kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2012. đồng thời sử dụng 30% đến 50% nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để thành lập Quỹ phát triển đất theo đúng quy định tại Nghị định số 69/2009/Nđ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, bồi thưọng và tái định cư, Quyết định số 40/2010/Qđ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất.
 
(iv) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/2006/QH11 ngày 31/10/2006 của Quốc hội, nguồn thu xổ số kiến thiết không đưa vào cân đối thu, chi ngân sách địa phương mà được quản lý qua ngân sách nhà nước. Uọ· ban nhân dân cấp tỉnh tăng cưọng theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh của các Công ty xổ số kiến thiết đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số và các biện pháp kiểm soát thị trường của Bộ Tài chính; đồng thời, căn cứ khả năng thu xổ số kiến thiết năm 2011 và kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2012, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ nguồn xổ số kiến thiết để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội của địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính.
 
Cũng theo Thông tư, việc phân bổ và giao dự toán thu ngân sách được quy định như sau:
 
(i) Các Bộ, cơ quan Trung ương, Uọ· ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo mức phấn đấu cao hơn mức dự toán thu ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao. Ngoài việc giao dự toán thu ngân sách, các Bộ, cơ quan Trung ương, Uọ· ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ thu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc (nếu có).
 
(ii) Việc phân bổ và giao dự toán thu ngân sách phải trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2011; căn cứ các Luật thuế, các chế độ thu; mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, khả năng phát triển sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; yêu cầu phải tăng cưọng công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, trốn thuế, lậu thuế và gian lận thương mại, tăng cưọng đôn đốc thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh, thu hồi kịp thời số tiền thuế, tiền phạt phát hiện, ghi thu sau thanh tra, kiểm tra; thu kịp thời số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp của năm 2011 đến thời hạn nộp vào ngân sách.
 
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về việc Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước; Thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2012 theo các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thời gian phân bổ, giao dự toán; Tổ chức quản lý thu ngân sách; Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước;Thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí; Thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách; Thực hiện chuyển nguồn sang năm sau; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng ; Thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012./.

Nguồn tin: Bộ Tài chính

 Tags: n/a
yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay586
  • Tháng hiện tại48,602
  • Tổng lượt truy cập40,792,006
EMC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây